Złoty jubileusz biblioteki

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Nr 7/2004

W roku  bieżącym przypada 50-lecie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice. Z tej okazji pragnę przybliżyć Państwu nieco informacji dotyczących jej historii i współczesności.

Początków biblioteki należy upatrywać w punkcie bibliotecznym, powołanym do życia w 1953 roku, przez Bibliotekę Powiatową w Pruszkowie. W roku następnym, czyli w 1954 punkt stał się samodzielną placówką biblioteczną i przyjął nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Opaczy. Jej siedzibę stanowiło pomieszczenie w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej przy ulicy Ludowej (obecnie Ryżowej) w Opaczy. Jedną z założycielek, a zarazem pierwszą kierowniczką była pani Maria Chwaścińska.

W 1960 roku placówka została przeniesiona do poszkolnego baraku w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej. Pomieszczenie, które otrzymała było w fatalnym stanie technicznym i wymagało natychmiastowego remontu generalnego, który przeprowadzono jednak dopiero w 1974 r. W ciągu tych prawie piętnastu lat swego funkcjonowania, mimo niesprzyjających warunków, biblioteka działała dosyć prężnie powiększając swój księgozbiór oraz grono aktywnych czytelników, których potrafił pozyskać ówczesny kierownik biblioteki pan Bolesław Ochman. Znaczącą poprawę warunków przyniósł remont przełomu lat 1981/82, w wyniku którego lokal biblioteki powiększył się o dodatkowe pomieszczenie. Dopiero teraz  możliwe było racjonalne ustawienie  księgozbioru liczącego 12 763 woluminy.

Lata 90-te przyniosły bibliotece wiele zmian. W tym czasie placówka trzykrotnie zmieniała miejsce swej lokalizacji, przenosząc się do pomieszczeń zbyt małych, w stosunku do stale powiększającego się księgozbioru. To właśnie księgozbiór i czytelnicy biblioteki stanowią o jej pozycji. Dzięki dotacjom Rady Gminy, dostrzegającej potrzeby czytelnicze lokalnej społeczności, nasza biblioteka od lat plasuje się na czołowych miejscach w powiecie i województwie mazowieckim, wśród gmin wiejskich w zakupach nowości na 100 mieszkańców. Stały dopływ nowych książek przyciąga czytelników, często mile zaskoczonych naszą ofertą.
Przez trzydzieści lat biblioteką kierował pan Andrzej Jan Róg, który dysponując odpowiednimi środkami finansowymi samodzielnie kształtował księgozbiór, dostosowując go do preferencji czytelniczych.

Od 1998 roku lokal biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 15. Na powierzchni 66m2 zdołaliśmy pomieścić księgozbiór liczący 24 121 woluminów, na bieżąco powiększany i aktualizowany. Dysponujemy bogatym wyborem książek dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych czytelników. Na miejscu można skorzystać z najnowszych wydawnictw informacyjnych min. Encyklopedii Britannica, a także przejrzeć prasę prenumerowaną przez bibliotekę –16 tytułów, oraz wykonać odbitki kserograficzne. Obecnie największe wyzwanie dla nas stanowi stworzenie komputerowej bazy księgozbioru, a także stanowiska internetowego dla czytelników.

Czego możemy sobie życzyć na kolejne 50 lat? – przede wszystkim lokalu z prawdziwego zdarzenia, który pozwoliłby w odpowiedni sposób wyeksponować i wykorzystać posiadany przez nas księgozbiór, umożliwił podjęcie pracy z najmłodszymi czytelnikami oraz szeroko pojętej działalności kulturalnej w lokalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do naszej placówki w poniedziałki i piątki od 12:00 do 18:00 oraz środy i czwartki od 10:00 do 15:30.

Dyrektor Biblioteki
mgr Ewa Kisiel
Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Nr 7/2004

Artykuły prasowe, zdjecia oraz wszelkie informacje zamieszczone na stronie zbierane były przez cały czas działalności Biblioteki. Kopiowanie całości lub części artykułów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i autora.

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content