Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym https://www.biblioteka.michalowice.pl/ (dalej jako „Serwis Internetowy”).

Administratorem Serwisu internetowego jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 34, 05-816 Michałowice

 Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zbieranych przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w celu:

  • weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki oraz zapamiętania Twoich ustawień w Serwisie internetowym,
  • udostępniania Tobie materiałów informacyjnych, wykorzystując serwisy firm trzecich.

 

 Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na Twoim komputerze.

 W jakim celu nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookies?

Przykłady wykorzystania plików cookies w naszym Serwisie internetowym:

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Wykorzystywane w ramach Serwisu internetowego pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Ciebie z Serwisu internetowego lub po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • niezbędne pliki sesyjne– pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia Serwisu,
  • niezbędne pliki stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres do 2 lat
  • cookies związane z osadzonymi usługami/cookies marketingowe – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Serwisu internetowego Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Mogą też być wykorzystywane w celu zamieszczania treści i materiałów w serwisach podmiotów zewnętrznych, w tym Google i Youtube. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

 

Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień w zakresie akceptacji cookies możesz dokonać w ustawieniach akceptacji plików cookies lub też w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi niezbędnych plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie rejestrowania niezbędnych plików cookies:

 

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

W przypadku cookies marketingowych/cookies związanych z osadzonymi usługami odmowa ich rejestrowania wiąże się dla Ciebie z brakiem możliwości wyświetlania zamieszczonych materiałów lub klikania w odnośniki odsyłające do dostawców usług. W przypadku cookies niezbędnych odmowa ich rejestrowania może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ te pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane wraz ze zbieraniem cookies będą przetwarzane przeze nas przez okres:

  • niezbędne pliki sesyjne– pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia Serwisu,
  • niezbędne pliki stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres do 2 lat,
  • pozostałem pliki cookies są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji usług. Dodatkowo zebrane przeze nas logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszym Serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby.

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie administrowania Serwisem;
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe w ramach Serwisu internetowego.
© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content