Klauzule informacyjne biblioteki

 • umowy cywilno-prawne z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej – zlecenie – pobierz
 • umowy cywilno-prawne z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej – dzieło – pobierz
 • umowy cywilno-prawne z osobami prowadzącymi działalności gospodarczą – pobierz
 • uczestnicy zajęć, warsztatów, projektów, konkursów i przeglądów – pobierz
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – pobierz
 • osoby korzystające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – pobierz
 • osoby przesyłające korespondencję – pobierz
 • osoby odpowiadające na zapytania ofertowe – pobierz
 • osoby fizyczne składające ofertę w postępowaniach przetargowych dla zamówień publicznych – pobierz
 • pracownicy reprezentujący kontrahentów – pobierz
 • osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej – pobierz
 • osoby których dane zostały umieszczone w BIP – pobierz
 • kandydaci do pracy – pobierz
 • praktykanci – pobierz
 • stażyści – pobierz
 • wolontariusze – pobierz
 • osoby składające wniosek o dostęp do dokumentów znajdujących się w składnicy akt – pobierz
 • osoby wnioskujące, składające skargę – pobierz
 • uczestnicy Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej – pobierz
© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content