legimi

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice udostępnia swoim czytelnikom możliwość bezpłatnego wypożyczania ebooków i audiobooków dostępnych w serwisie Legimi!

Każdy posiadacz naszej karty bibliotecznej może otrzymać specjalny kod, dający dostęp do 20 000 ebooków znajdujących się w ofercie serwisu Legimi.

Zasady korzystania z serwisu Legimi:

- Założenie Konta w serwisie jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

- Aby korzystać z serwisu należy posiadać kartę czytelnika Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice i zgłosić się osobiście po odbiór kodu dostępu (czytelnik nie może mieć żadnych zobowiązań wobec Biblioteki).

- Po otrzymaniu kodu należy dokonać rejestracji na dedykowanej dla Biblioteki stronie: www.legimi.pl/bpgm i wpisać unikatowy kod. Do założenia konta i korzystania z usługi wystarczy podanie swojego adresu e-mail.

- Czytelnik otrzymuje dostęp do katalogu publikacji elektronicznych w aplikacji Legimi na okres jednego miesiąca. Po upływie tego okresu Czytelnik może przedłużyć dostęp, wprowadzając nowy kod otrzymany w Bibliotece

- Czytelnik może pobrać jeden kod aktywacyjny w miesiącu. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z usługi na dwóch różnych urządzeniach (np. na czytniku i telefonie).

- Jeśli Czytelnik nie aktywuje pobranego w Bibliotece kodu do ostatniego dnia miesiąca kod ten wygasa.

- Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

- Kod jest przeznaczony wyłącznie dla osoby, której został wydany. Zabronione jest przekazywanie kodów osobom trzecim.

- W przypadku wykrycia naruszeń postanowień regulaminu, Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia Czytelnikowi dostępu do usługi.

- Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem usługi obsługuje serwis Legimi. Biblioteka jedynie przekazuje Czytelnikowi kod dostępu.

- W ramach usługi przyznany jest limit stron wspólny dla wszystkich Czytelników korzystających z serwisu. Po wyczerpaniu tego limitu dostęp do usługi będzie zablokowany.

FAQ