Regulamin Korzystania ze stanowisk Komputerowych

§1
Prawo korzystania
 1. Stanowiska komputerowe są ogólnodostępne.
§2
Zasady korzystania
 1. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany czytelnie wpisać się do księgi odwiedzin wyłożonej na ladzie obsługowej i okazać dokument tożsamości.
 2. Stanowiska komputerowe przeznaczone są w pierwszej kolejności do poszukiwania informacji, nauki i komunikacji. Użytkownicy korzystający ze stanowisk dla rozrywki (np. gry komputerowe) podlegają ograniczeniu czasowemu korzystania do 60 minut i są zobowiązani w razie potrzeby do ustąpienia miejsc osobom, które potrzebują dostępu do sieci w celach naukowych i informacyjnych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu biblioteki.
 4. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurnego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na dyskach komputerów oraz własnych nośnikach.
 6. Zaleca się zakończenie pracy i wyłączenie komputera na 10 min. przed zamknięciem biblioteki.
§3
Ochrona
 1. Zabrania się przeglądania stron zawierających treści powszechnie uważane za obraźliwe, pornograficzne, rasistowskie, naruszające dobra osobiste innych osób, nakłaniające do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc.
 2. Biblioteka ma prawo monitorowania czynności wykonywanych przez użytkownika przy stanowisku i przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty lub nadużycia spowodowane przez niego wskutek niezgodnego z regulaminem używania sprzętu komputerowego i dostępu do sieci.
 4. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawi podejmuje dyrektor.
 

Regulamin obowiązuje od 4 stycznia 2016 r.

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content