Jak korzystać z biblioteki

Aby móc korzystać z naszych zbiorów należy zapisać się do biblioteki w Michałowicach lub filii w Nowej Wsi. Zasady korzystania z biblioteki reguluje regulamin.

Jak zapisać się do biblioteki?

Dorośli:

  • należy przedstawić bibliotekarzowi swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL oraz
  • wypełnić karty zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu


Dzieci i młodzież do lat 18
zapisują rodzice lub opiekunowie, którzy muszą :

  • przedstawić bibliotekarzowi swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL
  • podać numer PESEL osoby nieletniej
  • wypełnić karty zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

 

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content