Historia - Michałowice

Biblioteka działająca obecnie pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, rozpoczęła swą działalność w 1953 roku w Opaczy przy ulicy Ludowej (obecnie Ryżowej Nr 101), w prywatnym budynku stanowiącym siedzibę Urzędu Gminy i Posterunku Milicji Obywatelskiej. Początkowo działała jako punkt biblioteczny Powiatowej Biblioteki w Pruszkowie, ale już w roku następnym przyjęła nazwę Biblioteki Gromadzkiej w Opaczy i stała się samodzielną placówką, posiadającą z czasem osiem punktów bibliotecznych w okolicznych wsiach.

Jedną z założycielek i jednocześnie pierwszą kierowniczką biblioteki była pani Maria Chwaścińska, pełniącą tę funkcję do 1955 roku.

Pierwszy rok swej działalności biblioteka zamknęła księgozbiorem liczącym 667 woluminów.
W 1960 roku Biblioteka Gromadzka w Opaczy otrzymała pomieszczenie na bibliotekę i czytelnię w poszkolnym baraku w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 54.

Lokal ten był w bardzo złym stanie technicznym i nie nadawał się praktycznie do użytku. Konieczny był remont kapitalny, a przede wszystkim wymiana podłóg, instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie nowego ogrzewania.
„Przenosiny do nowego, jednak nieodpowiedniego dla biblioteki lokalu, nie mogły zmienić faktu, że była ona jedną ze słabszych w powiecie pruszkowskim. Główną przyczynę jej słabości stanowił nieodpowiedni lokal – zimne, ciemne i nieestetyczne pomieszczenie nie zachęcało czytelników do częstych odwiedzin, a pracownikom odbierało ochotę do pracy. Przyczyną niskich wypożyczeń były również liczne przerwy w działalności biblioteki spowodowane częstymi zmianami kadrowymi”.
W latach 1955-1973 biblioteką kierowali kolejno: Bolesław Ochman, Anna Umerska i Wacław Witkowski.
W 1973 r. w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej powstała Gmina Michałowice w skład której weszły tereny dawnej Gromady Opacz oraz tereny należące wcześniej do innych gromad. W ten sposób na obszarze gminy znalazły się jeszcze dwie placówki biblioteczne w Komorowie i w Nowej Wsi, które od tej pory będą pełnić rolę filii biblioteki w Michałowicach.
Przełomowym momentem dla placówki był rok 1974, w którym wykonano długo odkładany remont oraz nastąpiła zmiana na kierowniczym stanowisku. Nowym kierownikiem został, pełniący tę funkcję przez kolejnych 30 lat, pan Andrzej Jan Róg.
Znaczącą poprawę warunków pracy, szczególnie funkcjonalności pomieszczeń uzyskano dopiero po następnym remoncie, przeprowadzonym na przełomie lat 1981/82. W jego trakcie lokal biblioteczny powiększono o dodatkowe pomieszczenie, służące od tej pory za zaplecze biblioteki.

Usunięcie ścianki działowej między wypożyczalnią, a czytelnią pozwoliło racjonalnie ustawić księgozbiór dla dorosłych i znaleźć wyraźnie wydzielone miejsce na literaturę piękną dla dzieci i młodzieży. Mimo niewielkiej powierzchni ok. 60 m2 nie odnosiło się wrażenia, że lokal jest zatłoczony.

Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do 1994 roku, kiedy to decyzją Zarządu Gminy, w związku z planowaną rozbiórką baraku, biblioteka została przeniesiona do pomieszczenia o przybliżonej powierzchni (67 m2), mieszczącego się pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej 34, a budynkiem Poczty Polskiej.

Ledwie biblioteka zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i czytelnicy przywykli do zmienionych godzin otwarcia, w styczniu 1996 roku zmuszeni zostaliśmy do kolejnej przeprowadzki. Tym razem biblioteka została umieszczona w budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Szkolnej 13. Pomieszczenie, które otrzymała miało ok. 92 m2 i było zwykłą salą przedszkolną. Aby biblioteka mogła w nim funkcjonować potrzebne były prace adaptacyjne m.in. wykonanie oddzielnego wejścia do lokalu, oraz założenie krat w pomieszczeniu mieszczącym nowo zakupiony sprzęt komputerowy.
W tym samym roku jedna z filii bibliotecznych (w Komorowie) decyzją Zarządu Gminy została podniesiona do rangi Biblioteki Gminnej, co spowodowało zburzenie istniejącej sieci. Wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym spowodował, że w  sierpniu 1998 r. poproszeni zostaliśmy przez dyrekcję przedszkola o opuszczenie należącego do niej lokalu. Zarząd Gminy zadecydował o przeniesieniu biblioteki do pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 15, pełniącego do tej pory funkcję biblioteki szkolnej.   Na stosunkowo małej powierzchni ok. 66 m2, udało nam się zgromadzić 25 605 woluminów, wykorzystując na ustawienie regałów wszystkie wolne powierzchnie. Znaleźliśmy również miejsce na „ czytelnię” czyli niewielki stolik, przy którym cztery osoby mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego czy przejrzeć prenumerowaną przez bibliotekę prasę. W 2004 r. dzięki dotacji Urzędu Gminy biblioteka zakupiła sprzęt komputerowy oraz program biblioteczny MAK, umożliwiający stworzenie komputerowych katalogów księgozbioru. W tym samym roku placówkę objął nowy dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu. W sierpniu 2006 r. biblioteka ponownie zmieniła swą lokalizację, została przeniesiona do innego pomieszczenia w szkole, które poprzednio zajmowała „zerówka”. Otrzymany lokal ma powierzchnię porównywalną do poprzedniego. Od września 2014 r. biblioteka mieści się w wyremontowanym  budynku po urzędzie gminy przy ulicy Raszyńskiej 34. Zajmuje cały parter,  do swej dyspozycji ma również nowocześnie wyposażoną salę multimedialną na drugim piętrze.

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content