Historia - Nowa Wieś

Biblioteka powstała w 1964 roku jako filia Biblioteki Gromadzkiej w Otrębusach i znajdowała się w jej strukturze do 1973 roku. W momencie utworzenia Gminy Michałowice placówka stała się filią biblioteki w Michałowicach. Biblioteka mieściła się w tym czasie w niewielkim pawilonie ogrodowym o powierzchni 28m² przy ulicy Kamelskiego. Jego właścicielką  była  Irena Piotrkowicz, która jednocześnie pełniła obowiązki bibliotekarki. Lokal ten zupełnie nie był przystosowany do celów bibliotecznych, brak w nim było miejsca na kącik czytelniczy, niekorzystnie wypadała również jego lokalizacja na obrzeżu rejonu bibliotecznego. Peryferyjne usytuowanie było główną przyczyną niewielkiego zainteresowania placówką ze strony miejscowego społeczeństwa. Wielka niedogodnością dla bibliotekarza była konieczność palenie w piecu. W tym okresie biblioteka posiadała dwa stałe punkty biblioteczne. Jeden od stycznia 1972 roku przy ulicy Głównej 63 prowadzony przez Zofię Starczyńską, aż do 1990 roku. Drugi  przy ulicy Granica 24 i był obsługiwany przez  Marię Soburę.

W 1984 roku biblioteka  znalazła swoje miejsce w nowym budynku, (w którym mieści się Przedszkole , wiejska świetlica ), położonym w samym centrum miejscowości, przy przystanku kolejki WKD. Otrzymany lokal o powierzchni 66 m², został estetycznie urządzony, a księgozbiór odpowiednio wyeksponowany. Zmiana ta przyczyniła się do wzrostu liczby czytelników.

Od momentu przeprowadzki w 1984 roku warunki lokalowe nie uległy zmianie. Ciągle jest to 66 m², które przy stale powiększającym się księgozbiorze i wzroście czytelnictwa jest niewystarczające.

Biblioteka znajduje się na terenie dość bogatej gminy, która bardzo dba o swoje instytucje. Prenumerowanych jest 13 tytułów w tym jeden dla dzieci (Świerszczyk). Od kilku lat z powodzeniem prowadzona jest akcja „Przeczytałeś daj przeczytać innym” –  czytelnicy przynoszą do czytelni zakupione przez siebie  miesięczniki i tygodniki.

Księgozbiór w bibliotece, ustawiony jest według klasyfikacji UKD. Literatura piękna dla dorosłych ze wszystkich krajów ustawiona jest alfabetycznie według nazwisk autorów. Wydzielona jest tylko  literatura polska. Książki beletrystyczne zagranicznych autorów ustawione zostały według gatunków np.: osobno stoją horrory, kryminały, romanse i literatura fantastyczna. Osobny kącik stanowi literatura dla dzieci i młodzieży. Ustawiona jest ona według poziomów wiekowych. Na osobnych regałach ustawione są lektury szkolne, które podaje  bibliotekarz. 

Biblioteka może poszczycić się bardzo dobrze zaopatrzonym księgozbiorem podręcznym, z którego młodzież i dorośli korzystają na miejscu.
W zakresie działalności kulturalnej można pochwalić się współpracą w przygotowaniach większości imprez organizowanych przez szkołę czy przedszkole, a nawet Koło Rencistów i Emerytów. Po prostu dostarczane są im materiały (wiersze, piosenki, skecze), które wykorzystują w przedstawieniach. 

Bardzo dobrze układa się współpraca biblioteki publicznej na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych i doradztwa w sprawach księgozbioru z bibliotekami z Zespołu Szkół z Nowej Wsi i z Michałowic.

Biblioteka posiada nowoczesny sprzęt biurowy: komputery z darmowym dostępem do internetu, drukarki, ksero i fax – wszystko to jest do dyspozycji mieszkańców i czytelników.
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice filia w Nowej Wsi, tak brzmi pełna nazwa tej instytucji, jest otwarta tylko dwa razy w tygodniu. Obsada jej jest jednoosobowa.

mgr Sylwia Łapińska

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content