Michałowicka biblioteka w nowej siedzibie - 1994

Artykuł Jacka Sulewskiego z listopada 1994 r.

Artykuł Jacka Sulewskiego z listopada 1994 r.

9 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w jej nowej siedzibie. Przecięcia odpowiednio szerokiej wstęgi dokonało kolejno kilka osób. Chciano uhonorować wszystkich zaproszonych gości. A przybyki m.in.: Wójt Gminy – Roman Lawrence, przewodniczący Rady Gminy Dariusz Korpetta, przewodniczący Komisji Kultury Piotr Hozer, członek Zarządu Waldemar Michalczyk, ostatni naczelnik Gminy Stanisław Krupiński, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy Janina Jagielska, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta, dyrektorzy miejscowych szkół i przedszkola.

Otwarcie biblioteki w nowym pomieszczeniu zbiegło się z 40 rocznicą jej utworzenia i z 20-leciem pracy na stanowisku kierownika p. Andrzeja Roga.
Od 1954 roku w prywatnym domu w Opaczy istniał punkt biblioteczny pod szyldem Gminnej Biblioteki w Michałowicach. Na początku lat sześćdziesiątych biblioteka została przeniesiona do baraku przy szkole podstawowej przy ul. Raszyńskiej.
Zły stan techniczny budynku spowodował, że już w latach osiemdziesiątych p. A.Róg postulował o budowę nowego budynku dla biblioteki. W budżecie gminy wciąż brakowało pieniądzy na taką inwestycję, ale podjęto decyzję, żeby na potrzeby biblioteki wykorzystać 67-metrowe pomieszczenie, przylegające do poczty na tyłach Urzędu Gminy. I tak w lipcu 1994 roku biblioteka rozpoczęła działalność w nowej siedzibie.
W trakcie uroczystości 9 listopada Biblioteka otrzymała dyplom Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w rozpowszechnianiu książki i czytelnictwa w środowisku wiejskim, oraz listy gratulacyjne dla p. Andrzeja Roga i Biblioteki od Wojewody Warszawskiego i od Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy, wyrażające uznanie za wieloletnie wzorowe prowadzenie biblioteki i czołowe miejsca wśród gmin województwa w rozwijaniu czytelnictwa.
Biblioteka dysponuje księgozbiorem, obejmującym przeszło 18 tys. pozycji (plus 10 tys. w filii w Nowej Wsi). Korzysta z niego blisko 700 stałych czytelników. Na jednego czytelnika przypada średnio 25 przeczytanych książek w ciągu roku.

Biblioteka od kilku lat zajmuje czołowe miejsce wsród gmin wiejskich pod względem wskaźnika zakupów na 100 mieszkańców. Na koniec trochę ponarzekajmy.
Bardzo dobrze, że znalazło się takie pomieszczenie, ale…

  • byłoby dobrze, gdyby można było urządzić oddział dla dzieci (40% czytelników nie przekroczyło 15 lat).
  • Aktualnie kącik czytelniczy to 4 złączone stoliki między regałami z książkami – według norm na tego rodzaju bibliotekę powinno być przeznaczone blisko 300 m2 powierzchni
  • W zeszłym roku w gminie ubyły 2 etaty biblioteczne – jest w związku z tym problem z urlopami. W okresie wakacyjnym biblioteka pracuje tylko 2 dni w tygodniu.
  • Wyposażenie, które posiada biblioteka, nie odbiega (poza telefonem) od tego, jakie posiadały podobne obiekty 100 lat temu. A przydałby się np. komputer do prowadzenia inwentaryzacji.

Z okazji jubileuszu życzymy Bibliotece i jej Kierownikowi jeszcze więcej czytelników i trochę komfortu w dalszej dla nich służbie.
Biblioteka jest czynna w poniedziałki i piątki w godz. 12-18 oraz we wtorki i czwartki w godz. 10-15.30

Jacek Sulewski, 1994

Artykuły prasowe, zdjecia oraz wszelkie informacje zamieszczone na stronie zbierane były przez cały czas działalności Biblioteki. Kopiowanie całości lub części artykułów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i autora.

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content