Historia Gminy

Gmina Michałowice, powołana do życia na mocy reformy administracyjnej w 1973 roku, położna jest w centrum Niziny Mazowieckiej, na zachód od Warszawy w powiecie pruszkowskim. Obszar gminy wynosi 35 km2, zamieszkuje go 16 777 mieszkańców(stan na koniec 2015 r.). 
Położenie gminy w pobliżu dróg krajowych: Nr 7 Warszawa – Kraków, Nr 8 Warszawa – Wrocław, Nr 2 Warszawa – Poznań, południowej obwodnicy Warszawy  oraz w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego na Okęciu, powoduje że jest ona jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania, lokowania drobnego przemysłu, rzemiosła i usług. Nie jest to typowa gmina wiejska, choć do takich jest zaliczana. Rolnictwo stanowi tu źródło utrzymania dla znikomego, ciągle zmniejszającego się odsetka mieszkańców, wśród których przeważają ludzie z wyższym i średnim wykształceniem, urzędnicy, ludzie wolnych zawodów.

Gmina Michałowice należy do najgęściej zaludnionych  gmin podwarszawskich, rocznie osiedla się tu średnio 250 osób i jest to jeden z najwyższych wyników w województwie mazowieckim, powstają nowe ekskluzywne enklawy i rezydencje. Na terenie gminy występuje nietypowa dla obszarów wiejskich forma osadnictwa, większość miejscowości wchodzących w jej skład to osiedla domków jednorodzinnych, powstałe w oparciu o przedwojenne plany urbanizacyjne.

Bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy i Pruszkowa sprawia, że większość mieszkańców gminy znajduje w nich pracę, choć w poszczególnych miejscowościach nie brak małych zakładów produkcyjnych, zatrudniających miejscowych pracowników. Dzięki położeniu przy trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), mieszkańcy gminy mają dobre połączenie ze stolicą i Pruszkowem, które umożliwia im korzystanie z ich sieci handlowej i usługowej, a także z oferty placówek kulturalnych.

Główne skupiska ludności położone na krańcach gminy pozwalają wyodrębnić dwie strefy jej funkcjonowania – wschodnią i zachodnią. Strefa wschodnia – bezpośrednio granicząca z Warszawą, to tereny dawnej gromady Opacz. W jej skład wychodzą następujące miejscowości: Michałowice Osiedle (2 931 mieszkańców), Michałowice Wieś (533), Opacz Kolonia (1 529), Opacz Mała (218), oraz Reguły (1 686). Miejscowości te tworzą jeden rejon działania dla szkoły podstawowej,gimnazjum, biblioteki i przychodni lekarskiej, mających siedzibę w Michałowicach, które wyraźnie dominują w tej strefie. Strefa zachodnia – położona jest na obrzeżach Pruszkowa, dzieli się na dwa rejony szkolne i pokrywające się z nimi rejony biblioteczne. Pierwszy z nich tworzy Komorów (4 497 mieszkańców) z Pęcicami (817), Sokołowem (263)  i Suchym Lasem (102). Drugi stanowią Nowa Wieś (2 161 osób) oraz Granica (2036). Miejscowością dominującą jest tu Komorów.

Gmina Michałowice należy do najbogatszych w kraju, ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę oświatową, na dobrym poziomie stoi również ochrona zdrowia.

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content