O Nowej Wsi

Historia Nowej Wsi nie jest tak bogata jak innych miejscowości naszej gminy. Powstała ona w XVIII w. w dobrach helenowskich. Tereny te należały do hrabiego Jakuba Potockiego. Około 1900 roku hrabia Potocki postanowił rozparcelować część swoich ziem, na rzecz poddanych. Były to tereny częściowo zalesione i podmokłe. Przed osiedleniem trzeba je było najpierw zagospodarować. W 1910 roku Nowa Wieś liczyła niewiele ponad 600 mieszkańców i około 80 posesji zlokalizowanych przeważnie przy ulicy Głównej. Najstarszy dom pochodzi z 1901 roku , niestety w listopadzie 2015 roku został wyburzony. Jego wygląd przedstawia poniższa rycina.

Najstarszy dom w Nowej Wsi wybudowany w 1901 roku – rys. Tadeusz Stachowicz

Najstarszy dom w Nowej Wsi wybudowany w 1901 roku – rys. Tadeusz Stachowicz

Po I Wojnie Światowej nastąpił dalszy rozwój wsi. W latach dwudziestych, kiedy to premierem Polski był Wincenty Witos, nastąpiła dalsza parcelacja gruntów.  Z inicjatywy druha Kamelskiego w 1926 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Znaczący rozwój Nowej Wsi nastąpił po otwarciu  linii Elektrycznej Kolei Dojazdowej w 1927 roku.

W czasie II Wojny Światowej w Nowej Wsi nie było bezpośrednich bitew, ze względu na otwarty teren. Nie znaczy to, że wieś była obojętna na losy ludzi cywilnych i żołnierzy. W czasie okupacji na tym terenie powstała Ochronka dla Dzieci i Sierot. 

Lata powojenne były trudne dla mieszkańców, podobnie jak dla wszystkich Polaków. Byli pod presją polityczną i ekonomiczną. Wieś dopiero w latach 50 została zelektryfikowana. W 1961 roku otwarto Szkołę Podstawową, w 1964 roku uruchomiono bibliotekę, a w 1983 roku oddano do użytku Przedszkole.

Współczesny rozwój Nowej Wsi nadal jest nierozerwalnie związany z rozwojem całej gminy Michałowice. W ciągu kilku lat z wioski przemieniła się w piękne osiedle. Z roku na rok przybywa mieszkańców, dla których ważną sprawą jest to, iż Nowa Wieś znajduje się przy trasie kolejki WKD, co z kolei daje gwarancje szybkiego transportu do i z Warszawy. 

Władze gminy także stawiają na rozkwit naszej miejscowości. Dzięki  przeprowadzonym inwestycjom (wodociąg, kanalizacja, telefony) Nowa Wieś stała się bardzo atrakcyjnym zakątkiem. Ma na to wpływ również piękne położenie – sąsiedztwo lasów, łąk i akwenu „Smug”. Dzięki temu w Nowej Wsi mieszka się przyjemnie i spokojnie, a w wolnym czasie można czynnie wypoczywać np. latem na kortach tenisowych należących do szkoły, łowiąc ryby nad stawem lub można pojeździć konno w pobliskiej stadninie, a w zimie o ile śnieg dopisze można pobiegać na nartach po okolicznych lasach

Sylwia Łapińska

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content