Pierwsze w powiecie

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Nr 2/2006

Po raz kolejny na przestrzeni kilku lat Biblioteki Publiczne Gminy Michałowice okazały się najlepszymi placówkami w powiecie pruszkowskim. Jak wynika z analizy, przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, nasze biblioteki są na pierwszym miejscu w następujących kategoriach –  wielkości księgozbiorów, liczby czytelników oraz zakupu nowości wydawniczych  w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Biblioteki naszej gminy to trzy placówki  – w Michałowicach, jej filia w Nowej Wsi oraz w Komorowie. Nasz łączny księgozbiór to 55 081 woluminów z którego w minionym roku korzystało 2 242 czytelników, wśród nich przeważającą grupę  stanowili uczniowie i studenci. 
W roku ubiegłym nasze placówki zakupiły  2 767 nowości wydawniczych, takimi zakupami nie mogą pochwalić się inne biblioteki powiatu.
Wszystko to dzięki zrozumieniu potrzeb czytelniczych przez Radę Gminy, która co roku przekazuje nam wystarczającą dotację celową.
Dysponując odpowiednimi środkami staramy się tak kształtować księgozbiory by  każdy czytelnik mógł w naszych placówkach znaleźć interesujące lektury.

Biblioteki gminy zatrudniają łącznie pięć osób, wszystkie mają wykształcenie bibliotekarskie, w tym dwie wyższe. Jesteśmy więc profesjonalistami i w tym co robimy nie ma żadnej przypadkowości. Nasi nowi użytkownicy (często mieszkańcy ościennych gmin), są mile zaskoczeni proponowaną ofertą nowości wydawniczych, zawartością księgozbiorów oraz kompetentną i miłą obsługą.

Każda z naszych placówek dysponuje sprzętem komputerowym, kserograficznym oraz stanowiskami internetowymi dla czytelników.
Sprzęt komputerowy został zakupiony w 2004 r. z dotacji Urzędu Gminy, a w roku ubiegłym biblioteka w Komorowie oraz filia w Nowej Wsi, otrzymały z Ministerstwa Edukacji i Nauki po trzy komputery wraz z oprogramowaniem w ramach programu IKONKA mającego na celu zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu.

Mimo skromnej obsady kadrowej w michałowickiej bibliotece podjęte zostały prace nad utworzeniem komputerowego katalogu księgozbioru. W chwili obecnej baza ta zawiera 3 178 rekordów i obejmuje książki zakupione po 2003 roku.

Od lat naszą największą bolączkę stanowią zbyt małe i przypadkowe lokale. Stale powiększające się księgozbiory oraz zwiększająca się liczba czytelników powodują, że zmuszeni jesteśmy do pracy w coraz większej ciasnocie.
Przewidywana poprawa sytuacji lokalowej nastąpi jedynie w placówce komorowskiej, gdzie w drugiej połowie 2005 r., dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „ Rozwój infrastruktury kultury oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” rozpoczął się kompleksowy remont połączony z modernizacją i wyposażeniem domu po pisarce Marii Dąbrowskiej, w którym mieści się biblioteka. W wyniku przeprowadzonych prac dla potrzeb czytelniczych zostaną przystosowane piwnice budynku, a dla celów administracyjnych poddasze.

W imieniu naszych czytelników dziękujemy Panu Wójtowi oraz Radzie Gminy, że dzięki przyznawanej nam dotacji jesteśmy w stanie prowadzić swą działalność na tak wysokim poziomie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych lokali.

Biblioteka w Michałowicach ul. Szkolna 15 tel. 723-86-00
(budynek Szkoły Podstawowej)
Pon., Pt.    12 .00 – 18.00             
Śr., Czw.   10.00- 15.30

Filia w Nowej Wsi  ul. Główna 52 a  tel. 758-28-72
(budynek Gminnego Przedszkola)
Wt., Czw. 12.00 – 18.00

Biblioteka w Komorowie ul. Kraszewskiego 3  tel. 758-01-84
Nieczynna do odwołania z powodu remontu

Dyrektor Biblioteki
w Michałowicach
mgr Ewa Kisiel
Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Nr 2/2006

Artykuły prasowe, zdjecia oraz wszelkie informacje zamieszczone na stronie zbierane były przez cały czas działalności Biblioteki. Kopiowanie całości lub części artykułów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i autora.

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content