Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne:

 • umowy cywilno-prawne z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej - zlecenie - pobierz
 • umowy cywilno-prawne z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej – dzieło - pobierz
 • umowy cywilno-prawne z osobami prowadzącymi działalności gospodarczą - pobierz
 • uczestnicy zajęć, warsztatów, projektów, konkursów i przeglądów - pobierz
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - pobierz
 • osoby korzystające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - pobierz
 • osoby przesyłające korespondencję - pobierz
 • osoby odpowiadające na zapytania ofertowe - pobierz
 • osoby fizyczne składające ofertę w postępowaniach przetargowych dla zamówień publicznych - pobierz
 • pracownicy reprezentujący kontrahentów - pobierz
 • osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej - pobierz
 • osoby których dane zostały umieszczone w BIP - pobierz
 • kandydaci do pracy - pobierz
 • praktykanci - pobierz
 • stażyści - pobierz
 • wolontariusze - pobierz
 • osoby składające wniosek o dostęp do dokumentów znajdujących się w składnicy akt - pobierz
 • osoby wnioskujące, składające skargę - pobierz
 • uczestnicy Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej - pobierz