Jak korzystać z biblioteki

 

Aby móc korzystać z naszych zbiorów należy zapisać się do biblioteki w Michałowicach lub filii w Nowej Wsi. Zasady korzystania z biblioteki reguluje regulamin.

 

Jak zapisać się do biblioteki?

Dorośli:

  • należy przedstawić bibliotekarzowi swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL oraz
  • wypełnić karty zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

 

Dzieci i młodzież do lat 18 zapisują rodzice lub opiekunowie, którzy muszą :

  • przedstawić bibliotekarzowi swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL
  • podać numer PESEL osoby nieletniej
  • wypełnić karty zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu