Wróć do Aktualności

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

W dniach 1 i 2 października br. w Michałowicach miały miejsce dwa wydarzenia patriotyczne współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach.

W niedzielę, w 78. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego przed siedzibą biblioteki przy ulicy Raszyńskiej 34, została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona pięciu młodym mężczyznom, przedwojennym mieszkańcom Michałowic, którzy 1 sierpnia 1944 r. z bronią wręku stanęli do walki z niemieckim okupantem. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy. Otóż przed wojną posesje o numerach 32 i 34 stanowiły jedność i należały do Czesława Ostrowskiego, jednego z miejscowych bohaterów, który do walki stanął wraz z 18-letnim synem Józefem.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, Przewodnicząca Rady gminy Beata Rycerska, Radni Powiatu pruszkowskiego, ks. proboszcz Marek Małkiewicz, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy osiedla i innych miejscowości naszej gminy.

Wydarzenie prowadzili przewodniczący Społecznemu Komitetowi dla upamiętnienia Powstańców Warszawskich z Michałowic, Magdalena Korycka oraz Mariusz Krajewski, który na przykładzie swego wuja Witolda Janikowskiego przybliżył tragiczne losy pokolenia kolumbów.

W swoim wystąpieniu Pani Wójt przywołała kilka sentencji dotyczących historii, mówiła także o tym jak ważne są symbole, które pomagają nam zachować pamięć i tożsamość. Jednym z takich symboli jest właśnie tablica będąca hołdem oddanym życiu piątki bohaterów.

Odsłonięcia tablicy, przy której wartę honorową pełnili żołnierze 61. Batalionu Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, wraz z Panią Wójt dokonali członkowie rodzin michałowickich bohaterów. Oni także obok przedstawicieli powiatu, gminy, biblioteki oraz zarządu osiedla
złożyli pod tablicą kwiaty, a jej poświęcenia dokonał ks. proboszcz Marek Małkiewicz.

Społeczny komitet, który był inicjatorem powstania tablicy zapowiedział stworzenie wkrótce ścieżki edukacyjno-historycznej na terenie osiedla Michałowice, gdzie oprócz piątki bohaterów upamiętnione zostaną inne osoby związane z antyniemiecką konspiracją. Niebawem ukaże się również publikacja książkowa poszerzająca wiedzę o lokalnych
bohaterach. A już dziś otwarta jest ścieżka rowerowa nosząca imię ”Piątki z Michałowic” ciągnąca się od mostka na rzece Raszynce w Michałowicach Wsi, wzdłuż ulicy Kolejowej, alei Topolowej, ulicy Kuchy do ul. Alei Powstańców Warszawy w Regułach.

W przeddzień odsłonięcia tablicy, w namiocie przy szkole, odbył się koncert pieśni powstańczych pt. Chłopcy silni jak stal…, współorganizowany przez bibliotekę oraz zarząd osiedla. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili artyści Łódzkiego Teatru Piosenki.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy najbardziej znane melodia m.in. Marsz Mokotowa, Pałacyk Michla, Sanitariuszka Małgorzatka, a także utwory do słów Kamila Baczyńskiego oraz Stanisława Balińskiego.

Mamy nadzieję, że oba wydarzenia zainspirują wszystkich do odkrywania nieznanej historii naszej małej ojczyzny.

mgr Ewa Kisiel
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach

Add Your Comment

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content