Konkurs plastyczny AKTYWNE KOBIETY NASZEGO REGIONU

Konkurs plastyczny AKTYWNE KOBIETY NASZEGO REGIONU

Kobiety obecne są współcześnie we wszystkich dziedzinach życia: piastują ważne stanowiska państwowe i samorządowe, są liderkami biznesu, prowadzą z sukcesami wszechstronną działalność naukową, edukacyjną, społeczną, polityczną, artystyczną czy kulturalną. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś kobiety nie miały takich samych praw jak mężczyźni, a ich droga do równouprawnienia trwała przez długie stulecia.

W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze w roku 1918. W minionym roku obchodziliśmy 100-lecie tego wydarzenia wraz z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski. Setna rocznica stała się okazją do refleksji i dyskusji na temat roli kobiet i ich zaangażowania w odbudowę naszego kraju w okresie międzywojennym, a także na temat roli kobiet we współczesnej Polsce. Badania dotyczące tego tematu wykazały, że o ile większość społeczeństwa zna postacie Wybitnych Polek – pisarek, artystek, kobiet naukowców czy kobiet polityków, o tyle już tylko nieliczni znają kobiety zasłużone dla danego województwa, powiatu, gminy czy miejscowości.

Konkurs plastyczny AKTYWNE KOBIETY NASZEGO REGIONU to inicjatywa, której celem jest przypomnienie i zaprezentowanie sylwetek wyjątkowych kobiet, których działalność (w różnych dziedzinach) w sposób szczególny wpłynęła na nasze najbliższe otoczenie. W pracach plastycznych nadsyłanych na konkurs można opowiedzieć o postaciach współczesnych i tych z przeszłości – o kobietach Mazowsza, Ziemi Pruszkowskiej (powiatu) lub Gminy Michałowice. Uczestnicy konkursu mogą przedstawić temat kobiety także z bliższej perspektywy – życia rodzinnego, szkoły, pracy lub swojej lokalnej miejscowości. Ważne, aby każda praca plastyczna przekazana na konkurs opatrzona była krótką charakterystyką wybranej bohaterki wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do znaczenia jej dokonań i działalności.

Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe (w trzech kategoriach wiekowych) zostaną pokazane w czerwcu 2019 na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Gminy Michałowice (gala finałowa wraz z rozdaniem nagród) oraz opublikowane w wersji elektronicznej na stronie Prawa kobiet wczoraj i dziś. Mamy nadzieję, że konkurs i wystawa zwiększą, a także rozbudzą zainteresowanie młodych oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy rolą kobiet w historii i rozwoju naszego regionu.

Konkurs AKTYWNE KOBIETY NASZEGO REGIONU realizowany jest dzięki dofinansowaniu Gminy Michałowice pod patronatem honorowym Wójta Gminy – Pani Małgorzaty Pacheckiej, a także dzięki dofinansowaniu z konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego (środki norweskie Nagrody Rafto) pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konkurs realizowany w ramach projektów: Prawa kobiet wczoraj i dziś oraz Art.Inspiracje 2019.

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Przyjazne Jutro.

Partnerzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice i filia w Nowej Wsi.

Patronat honorowy: Małgorzata Pachecka - wójt gminy Michałowice.

* * *

Regulamin konkursu:
1. Tytuł konkursu plastycznego: „Aktywne kobiety naszego regionu”.
2. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Przyjazne Jutro”.
3. Konkurs realizowany w ramach projektu Prawa kobiet wczoraj i dziś oraz jako część programu "Art.Inspiracje 2019”.
4. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Michałowice oraz mieszkańcy pozostałych gmin Powiatu Pruszkowskiego.
5. Nabór prac prowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
• I – dzieci (do 10 roku życia),
• II - młodzież (11-18 lat),
• III – dorośli (od 19 roku życia).
6. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż.
7. Format prac konkursowych: A4-A3.
8. Praca na odwrocie musi zawierać:
• Imię i nazwisko
• Wiek
• Miejscowość
• Numer telefonu kontaktowego do uczestnika konkursu/opiekuna
9. Do pracy plastycznej należy dołączyć krótki opis - opowieść o wybranej bohaterce
oraz uzasadnienie wyboru tematu w odniesieniu do celów konkursu.
10. Termin zgłaszania prac: 29 kwietnia 2019 - 31 maja 2019.
11. Prace konkursowe przyjmowane będą w gminnych bibliotekach w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach w godzinach otwarcia bibliotek.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie czerwca 2019 r. na stronie Prawa kobiet wczoraj i dziś oraz na stronie „Artystyczne Inspiracje – Gmina Michałowice”.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Stowarzyszeniu „Przyjazne Jutro” prawa do wykorzystania prac konkursowych i ich zdjęć dla potrzeb realizacji i promocji projektu: „Prawa kobiet wczoraj i dziś” oraz dla potrzeb programu „Art.Inspiracje 2019”.
14. Wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędą się przed wakacjami.
15. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”. Dane przetwarzane będą w celu organizacji konkursu i wystawy oraz promocji, jedynie przez czas niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie. Udział w przedsięwzięciu jest równoznaczny ze zgodą uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika/ na przetwarzanie jego wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją przedsięwzięcia.

Więcej informacji:
tel. 607 255 888, 513 027 620
przyjaznejutro@gmail.com
 

Opublikowane przez: Biblioteka  |  Data dodania: 2019-04-19