Dostęp do Legimi dla naszych Czytelników

Dostęp do Legimi dla naszych Czytelników

Czytelnicy biblioteki mogą nadal bezpłatnie korzystać z Legimi!

Dzięki współpracy, którą w ramach konsorcjum mazowieckiego nawiązaliśmy z serwisem Legimi, użytkownicy będą mieli dostęp do 60 tysięcy ebooków. Zapraszamy po kody, ich liczba jest ograniczona!

Zasady korzystania z serwisu Legimi:

- Założenie Konta w serwisie jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

- Aby korzystać z serwisu należy posiadać kartę czytelnika Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice i zgłosić się osobiście po odbiór kodu dostępu (czytelnik nie może mieć żadnych zobowiązań wobec Biblioteki).

- Po otrzymaniu kodu należy dokonać rejestracji na dedykowanej dla Biblioteki stronie: www.legimi.pl/bpgm i wpisać unikatowy kod. Do założenia konta i korzystania z usługi wystarczy podanie swojego adresu e-mail.

- Czytelnik otrzymuje dostęp do katalogu publikacji elektronicznych w aplikacji Legimi na okres jednego miesiąca. Po upływie tego okresu Czytelnik może przedłużyć dostęp, wprowadzając nowy kod otrzymany w Bibliotece

- Czytelnik może pobrać jeden kod aktywacyjny w miesiącu. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z usługi na dwóch różnych urządzeniach (np. na czytniku i telefonie).

- Jeśli Czytelnik nie aktywuje pobranego w Bibliotece kodu do ostatniego dnia miesiąca kod ten wygasa.

- Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

- Kod jest przeznaczony wyłącznie dla osoby, której został wydany. Zabronione jest przekazywanie kodów osobom trzecim.

- W przypadku wykrycia naruszeń postanowień regulaminu, Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia Czytelnikowi dostępu do usługi.

- Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem usługi obsługuje serwis Legimi. Biblioteka jedynie przekazuje Czytelnikowi kod dostępu.

l1

l2

Opublikowane przez: Biblioteka  |  Data dodania: 2020-01-16